f r a m e s  &  s t i c k s   

                                                                                                                                                            c l  i c k   o n   i m a g e  f o r   r e s i z e

Sticks #1, #2, #3, #4, 2023

Wood, dowels & glue, 34 x 28 cm, 2023

BoogieWood, 40 x 40 cm, 2023

L.A.T. Living Apart Together | 37 x 18 cm | wood | 2023

On the edge, 35 x 25 cm, wood, 2023

Reframe, 44 x 41 cm, 2023

Frame I 26 x 26 wood & filler 2020

Frame II 26 x 26 wood & filler 2020

Frame III 26 x 26 wood & filler 2020

Frame IV 26 x 26 wood & filler 2020

Frame V 26 x 26 wood & filler 2020

Frame VI 26 x 26 wood & filler 2020

Frame VII 26 x 26 wood & filler 2020

Frame VIII 26 x 26 wood & filler 2020

Frame IX 26 x 26 wood & filler 2020

Frame X 31 x 26 cm 2020

Cover I  17 x 16 cm board on wood 2017

Cover II  16 x 18 cm board on wood 2017

Frame 26 x 24 cm board on wood 2017